Privacy Policy

Stain-shop heeft uw recht op privacy erg hoog in het vaandel staan. Stain-shop zal zich dan ook altijd aan de Wet bescherming persoonsgegevens houden. Wij zullen uw naam nooit zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden verkopen. Omdat wij zoveel waarde aan uw privacy hechten, geven wij op deze pagina aan wanneer en hoe wij uw gegevens verzamelen en gebruiken.

Uw gegevens

Door persoonlijke gegevens aan ons te verstrekken, stemt u ermee in dat die gegevens worden opgeslagen en gebruikt. Wij treffen goede voorzorgsmaatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, bekendmaking, ongeoorloofde wijziging, vernietiging of andere vergrijpen.

Stain-shop.nl kan de door uw persoonlijke gegevens en clickgedrag gebruiken om het volgende te doen:

  • U berichten sturen met informatie over producten en updates die voor u nuttig of interessant kan zijn
  • De kwaliteit van onze website verbeteren


Prijsinformatie

Alle prijzen vermeld op de site zijn inclusief BTW.